Newsroom

In de Parlementaire vergadering van de DNA (De Nationale Assemblee) op 02 oktober 2018 is de Wet op het Suriname Chartered Accountants Institute (SB 2018 no 92) aangenomen. Hiermee is de juridische status van een vereniging van SUVA gewijzigd naar een Publiekrechtelijke organisatie, nu genaamd Suriname Chartered Accountants Institute (SCAI). Met de aanname van de nieuwe wet zullen er nieuwe rechten en verplichtingen voortvloeien die van invloed/toepassing zijn op/voor SCAI en haar leden. De eerste taak van het instituut is het her-registeren van haar leden onder de nieuwe wet. Conform artikel 34 van de Wet SCAI zal (Her) Inschrijving binnen twee (2) maanden moeten geschieden na afkondiging van de wet. De Wet is gepubliceerd op 25 oktober 2018, de uiterlijke inschrijfdatum voor accountants die reeds lid zijn, is dus 25 januari 2019 (artikel 62 lid 2 en 3). Daarnaast geldt: 1. Voor accountants die reeds opereren in Suriname maar nog geen lid waren van de SUVA is een termijn vastgesteld van drie (3) maanden voor aanmelding. Hierbij dienen de aspirant leden alle documentatie die conform het huishoudelijk reglement worden vereist te worden aangeleverd (artikel 62 lid 4). 2. Binnen 1 jaar na afkondiging / inwerkingtreding van de Wet SCAI dus uiterlijk 25 oktober 2019 dienen alle accountants te hebben voldaan aan de onderwijsactiviteiten bedoeld in artikel 62 lid 6. 3. Binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de wet dus uiterlijk 25 oktober 2020 dient aan vereiste van ingezetenschap te zijn voldaan.

10

BUILDING A COHERENT, GLOBAL APPROACH TO CORPORATE REPORTING

November 27, 2020

Investors, stakeholders, and society at large need to understand the value of companies beyond what they can glean from conventional financial reports – and this need is even more pressing during uncertain times such as the present.IFAC today published https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=026717dffc&e=d9ecfb82ed to Accountancy Europe’s consultation, https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=e7a8fa1a1f&e=d9ecfb82ed, which addresses the evolution of standard setting to enhance corporate reporting at the…

Overgangsregeling / Transition regulation

November 27, 2020

In the Parliamentary Assembly held on October 2, 2018, the Law on the Suriname Chartered Accountants Institute (SB 2018 no 92) was adopted. This has changed the legal status of an SUVA association to a Public Law organization, now called Suriname Chartered Accountants Institute (SCAI). With the adoption of the new law, new rights and…

logoscai

Scai is the authority in Suriname that protects the accounting profession and improves the quality of the profession

 

Quick links

Newsroom

 

Contact

Telephone: +597 8778118/421466

Email: info@scai.sr

Address: Mgr. Wulfinghstraat #1, eerste etage Kapelgebouw, Paramaribo, Suriname

 

 

 

Social